Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nạp Thiếp Ký I - Chương 348

288: Tàn sát trong mưa

http://ca8.upanh.com/15.721.20008206.Nyh0/c28801.jpg http://ca7.upanh.com/15.721.20008209.FMI0/c28802.jpg http://ca5.upanh.com/15.721.20008211.hqB0/c28803.jpg

http://ca5.upanh.com/15.764.20053011.CGZ0/c28804.jpg http://ca8.upanh.com/15.764.20053018.FEs0/c28805.jpg http://ca5.upanh.com/15.764.20053027.s5L0/c28806.jpg

Chú thích: "Đối thực" là tiếng lóng của giới cung nữ và thái giám trong cung, trong đó cung nữ sẽ chọn 1 thái giám vừa ý để làm bạn tình và an ủi cho nhau. Thực sự đây là những hành động bất khả kháng và bi thảm do số phận con người tạo ra, vì cung nữ thiếu thốn đàn ông (trong cung chỉ có 1 đàn ông là vua), còn thái giám tuy thiếu thốn bộ phận sinh dục nhưng lại thừa ham muốn và muốn được an ủi tình dục (chủ yếu về tinh thần, hơi cực đoan). Họ đã tự thỏa mãn cho nhau, thường là dùng miệng. Điều này thường bị cung đình nghiêm cấm và xử phạt rất nặng, nhưng khó mà ngăn được..