Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Người thứ ba - Chương 13

Chương 13.

Sau đó thì sao? Sau đó họ hỏi thăm tôi cái gì? Sau đó à, Chu Tiểu Bân cùng Thẩm Bách Y bên nhau rất hạnh phúc.

Còn tôi thì, tìm người đàn ông khác rồi kết hôn sinh con. Có thể chuyện này, nhiều nhàm chán lắm. Quả thực không có gì hay, nhưng đây chính là chuyện cũ của tôi, không có than vãn về nhân vật nữ của mình, lại cách nữ chính rất xa.

Tôi không phải người thứ ba trong câu chuyện, chẳng qua người thứ ba ấy không quá quan trọng mà thôi..