Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Nụ hôn của Casanova - Chương 68

el. Mày sẽ không bao giờ tìm thấy anh ta, tôi nhớ lại lời Rudolph lúc hấp hối. Không bao giờ nói không bao giờ, Will.

Kyle Craig đã có mặt tại căn nhà kinh dị vào buổi chiều ấm áp mờ sương đó. Khoảng hai trăm người gồm cả đàn ông và phụ nữ là cư dân đồi .