Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Thiên Tung Xinh đẹp - Chương 52

Chương 50: Giới thiệu vắn tắt cấp bậc

Ta xem lời nhắn lại có đề cập đến việc không hiểu rõ cấp bậc kiếm tu, ở đây ta sẽ giới thiệu lại một lần nữa cho mọi người. Thông thường, người tu kiếm căn cứ vào nguyên tố thiên phú sẽ chia làm bảy loại. Năm loại nguyên tố cơ bản, hai loại nguyên tố cực hạn tạo thành. Chia ra làm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Ánh sáng, Bóng tối. Người tu kiếm bởi vì nguyên tố kiếm tu không giống nhau có thể sinh ra cấp bậc áp chế. Đại khái là, người bình thường đều sẽ có được một loại nguyên tố năng lượng thiên phú, đại đa số là nguyên tố cơ bản. Người có năng lượng thiên phú nguyên tố ánh sáng và Nguyên tố bóng tối có thể nói là ít lại càng ít. (Cho nên, Thiên Tung tuyệt đối là một con dị thú! Mọi người: đồng cảm! Đồng cảm!) Mà người có hai loại nguyên tố năng lượng thiên phú chính là song nguyên thể, ba loại là tam nguyên thể, lần lượt suy rộng ra thôi!

Cấp bậc kiếm tu chia làm chín cấp bậc: ngưng khí thành binh, Kiếm Sĩ, Kiếm Sư, Kiếm Thánh, Kiếm Tông, Kiếm Tôn, Kiếm Đế, Kiếm Tiên, Kiếm Thần (bắt đầu từ Kiếm Sĩ, mỗi cấp bậc chia làm chín cấp) (Về phần Kiếm Thần ở trên, đương nhiên là có thực, ở đây sẽ không lắm lời rồi, xin cho phép Hoan Hoan mua quan tòa! Ha ha ~~) Từng cấp bậc kiếm tu cũng sẽ có chiêu thức tương ứng, chiêu thức cũng chia làm Kiếm Sĩ, Kiếm Sư, Kiếm Thánh, Kiếm Tông, Kiếm Tôn, Kiếm Đế, Kiếm Tiên, Kiếm Thần tương ứng với từng cấp bậc. Vì vậy thế giới chiêu thức cực kỳ ít, rất nhiều người có thể tu luyện chiêu thức tới cấp Kiếm Sư thậm chí Kiếm Thánh đã là rất không tồi rồi! Rất nhiều chiêu thức mạnh mẽ đều là dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể nhận được!

Đồng thời, trên đại lục này, còn có võ tu giả (người tu võ). Võ tu giả, tên như ý nghĩa, chính là người luyện võ. Bởi vì kiếm khí trong cơ thể không đủ để thành binh chỉ có thể dựa vào binh khí chân chính bên ngoài cơ thể để tăng cường lực chiến đấu của mình. (dĩ nhiên, kiếm tu giả có thể tu võ, nhưng võ tu giả lại không thể tu kiếm) Võ Tu và kiếm tu giống nhau, chia làm Võ Sĩ, Võ Sư, Võ Thánh, Võ Tông, Võ Tôn, Võ Đế, Võ Tiên, Võ Thần. Cái gì gọi là trăm sông đổ về một biển, mặc dù, võ tu là một chức nghiệp yếu, không mang lại ích lời gì nhưng Võ Tông trở lên lại được người kính ngưỡng.

Ở chỗ này, vì về sau kịch tình phát triển, đại gia giới thiệu thêm cho mọi người kết cấu của đại lục này: Đại lục này là Đại lục Thần Ma, phân thành hai phía, ở giữa được ngăn cách bởi biển rộng. Đại lục Thiên Tung đang ở là Đại lục Thánh Thiên, mà phần đại lục còn lại là Đại lục Thương Loan. (tình huống cụ thể sẽ thấy trong văn) Ma thú phân ra chín cấp, từ cấp một đến cấp chín, dị thú áp đảo trên ma thú, là một loại vương giả.

Bảng dị thú: Vị thứ nhất, Nguyên tố kim, Kim Dực Kỳ Lân Vị thứ hai, Nguyên tố thổ, Bàn Cổ Cự Long

Vị thứ ba, Nguyên tố bóng tối, Ám Ma Huyết Long Vị thứ tư, Nguyên tố thủy, Cửu Vĩ Căng Hồ Vị thứ năm, Nguyên tố hỏa, Kim Đỉnh Chu Tước

Vị thứ sáu, nguyên tố ánh sáng, Thánh Quang Bạch Hổ Vương Vị thứ bảy, Nguyên tố mộc, Thanh Loan Điểu Thứ tám vị, Nguyên tố hỏa, Liệt Hỏa Xích Diễm Mã

Vị thứ chín, Nguyên tố mộc, Thanh Mộc Cửu Đầu Xà Thứ mười vị, Nguyên tố thổ, Ngân Tí Cự Viên Vị thứ mười một, Nguyên tố kim, Tam Đầu Linh Tê

Vị thứ mười hai, Nguyên tố thủy, Lam Linh Giao.