Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tuần trăng mật - Honeymoon - Chương 73

paqua. Cơ hội để rẽ theo bất kì hướng nào.

“Đi theo anh”, tôi nói. Chúng tôi rảo bước trở lại nơi đậu xe phía ngoài nhà hàng. Tôi mở cửa xe phía ghế ngồi dành cho khách. “Anh đang đưa em đi đâu vậy?”, cô hỏi.

“Rồi em sẽ biết”. Tôi vòng qua và ngồi xuống sau tay lái. Chúng tôi thắt đai an toàn và tôi bắt đầu nổ máy, rồ ga vài lần trong khi vẫn còn đậu xe. Và rồi đạp bàn lái..