Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Yêu phải tiểu thư 0 điểm - Chương 1

Mở đầu.

Cùng xuất hiện, Rốt cuộc là vì điều gì để cho hai người gặp lại nhau, Vẫn là vì để cho rời xa nhau thì hơn?

Nếu như, cùng xuất hiện, Sau khi cùng xuất hiện chúng ta cũng cùng rời khỏi Y, Hãy để cho cả hai cách xa X hơn?

.