Kim Bích

1 truyện

Trích : Không biết vì quá dễ bị dụ dỗ, vì thay tiểu thư tiếp rượu cho khách mà cô bị ăn sạch sẽ không còn gì! Còn đụng phải tên xã hội đen ức hiếp không còn đường về nhà.Không ngờ vị anh cả xã hội đen lại tìm đến cô và khẳng định cô đã có giọt máu của anh ta!!! Đêm hôm đó cô đã say mèm không còn nhớ gì. Tưởng rằng anh ta sẽ bù đắp những gì đêm hôm đó anh ta đã làm với cô...Nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác sau đó! Mời các bạn đọc truyện Đêm Săn Xuân Sắc để biết kết cục là gì nhé!

Kim Bích

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử