Nhạc Nhan

2 truyện

Trích : Truyện Khát Thú có nội dung rất hay bởi đó là một bài học cho người không ăn được phá cho hôi! Suốt ngày cầu mong hạnh phúc của người mình yêu tan vỡ.Cuối cùng vì chán nản mà mượn rượu giải sầu và bị đưa lên giường...Phải chăng đó là báo ứng? Đã vậy hắn ta còn quấn lấy không buông tha cho cô.Hắn tại sao lại thích cô trong khi đó biết bao người chờ xếp hàng đến với hắn? Cùng theo dõi truyện để biết kết quả sẽ ra sao nhé!

Nhạc Nhan

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử