Phù Noãn

1 truyện

Trích : Nhân sinh suốt mười sáu năm của Nam Cung nhã nhân sinh tiền mười sáu niên đều là làm thiên kim tiểu thư,Mỗi ngày dùng tiền trang phục, tái trang phục dùng tiền.Nguyên tưởng rằng bản thân nửa đời sau sẽ gả vào đương gia làm chủ mẫu,Sau đó tiếp tục dùng tiền... Tiếp tục trang phục...Có một ngày, nàng bị vị hôn phu của mình cược thua cho một tên "Nghèo tiểu tử " —— hãm hại, cha, a!

Phù Noãn

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử