Tạp Nhi

1 truyện

Trích : Cô được trả một thù lao rất cao khi Giả Làm Người Tình Xã Hội Đen , hắn hiện sắp chuẩn bị khai trương một địa điểm mới nên cần ra oai với anh em!Hắn có cảm giác cô rất phù hợp làm ngươi yêu giả cho hắn trong buổi khai trương đó, hóa ra cô còn thích ở vai diễn này?Chính cô cũng không ngờ đùa giỡn quá chớn mọi chuyện đã đi quá sự mong đợi và nó trở thành sự thật!

Tạp Nhi

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử