Bất Kính Ngữ

4 truyện

Trích : Đồ Nhiễm bước vào cuộc hôn nhân với tâm trạng “tự mình níu kéo”, hầu hết mọi người xung quanh đều cho rằng cô không xứng với Lục Trình Vũ, đặc biệt khi so sánh với người bạn gái cũ của anh là Lý Sơ Hạ - một nữ bác sĩ trẻ làm cùng bệnh viện, con gái của v

Bất Kính Ngữ

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử