Cật Hóa Nhất Mai

1 truyện

Trích : Một Mạc Tiểu Mỹ, là cô gái vừa ngây thơ, vừa không biết điều, lại không đáng tin cậy, thân như dây leo + ngang bướng + thiếu nữ xinh đẹp chơi đàn piano, nhưng tại sao lại là cô giáo? Một Tiếu Bạch, đê tiện, du côn, đẹp trai, có đầy đủ mọi thứ! Khi cô giáo ngây thơ gặp phải một tên học sinh nam đê tiện. . . . . Phốc. . . .Cẩu huyết chất đầy thành đống trên đất. . . .

Cật Hóa Nhất Mai

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử