Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tác giả truyện online - Lập Thệ Thành Yêu - gồm : 1 Truyện

Tác giả Lập Thệ Thành Yêu đã có nhiều năm kinh nghiệm viết truyện trên mạng, sớm tối làm bạn với máy tính. Cô là một người sống nội tâm, nhiều đam mê, có chút không thực tế, văn phong khá tùy hứng, khoáng đạt. Tác phẩm của Lập Thệ Thành Yêu đã xuất bản tại Việt Nam: - Nhật ký dạy chồng của Hổ Cái

Lập Thệ Thành Yêu

Lập Thệ Thành Yêu
“Không phải bởi vì biến thành yêu quái nên ta mới ...
13 chương