Mặc Nhiên Hồi Thủ

1 truyện

Trích : Nghèo không đáng sợ, cái đáng sợ chính là dõi mắt nhìn khắp cả thảy bá quan văn võ toàn triều cho tới phụ thân cô – quốc quân tiền nhiệm nhưng không một ai là biết tính toán sinh hoạt. Từ trước kia, mỗi khi phụ vương cô động ý niệm xa hoa dâm dật là hộ bộ thị lang lại dẫn ông đi xem cái quốc khố trống rỗng, nếu mà ông định “noi theo” phong cách hôn quân thì chỉ còn nước nhịn cơm. Câu chuyện nhỏ này lưu truyền tới dân gian, còn trở thành một bài vè:

Mặc Nhiên Hồi Thủ

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử