Nhất Thế Phong Lưu

1 truyện

Trích : Vậy là được rồi nhưng sao lại bắt nàng lấy vợ thế ?? Bất đắc dĩ một cuộchôn nhân đã xảy ra giữa nàng và một cô gái khác ... Đêm động phòng đầy bất trắc nhưng thật sự rất bất ngờ khi vợ của nàng lại là một nam nhi cải trang !!!

Nhất Thế Phong Lưu

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử