Phù Nam Ký

2 truyện

Trích : Thứ đáng sợ nhất trong cõi âm là gì ? Là quỷ hay ma ?  Là ác thần hay quái vật ?  Thật ra, thứ đáng sợ nhất chính là lòng người.

Phù Nam Ký

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử