Sơ Ảnh Lưu Ly

1 truyện

Trích : Thiếu nữ bưu hãn nhiệt tình trêu chọc với người con trai bị mắc chứng bệnh tự bế. Người khác đều nói Trần Lập Hạ là người hồ đồ không tim không phổi. Lập Hạ lại cảm thấy không sao cả, bởi vì cô đối với một người tên là Ngôn Dĩ Luật lại cố tình có tim có phổi.

Sơ Ảnh Lưu Ly

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử