Thạch Tú

1 truyện

Trích : Bảy năm trước, Đông Phương Hạo từng nói, người phụ nữ Phương Tử Huyên này, anh muốn, Ai ngờ, thế nhưng anh lại không nói một tiếng đã bỏ lại cô, để cho cô thành chuyện cười của mọi người. Phương Tử Huyên cho rằng, đời này, cô cùng Đông Phương Hạo nước giếng không phạm nước sông, Ai ngờ, bảy năm sau, người đàn ông này lại xuất hiện trước mắt cô. Quá đáng hơn là, Anh lại còn là lãnh đạo trực tiếp của cô, chẳng những cô không thể không để ý đến người đàn ông này,

Thạch Tú

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử