Trương Gia Giai

1 truyện

Trích : Tôi mong gặp một người như em. Thanh khiết, tinh khôi như buổi sớm giữa rừng sâu non thẳm: trong lành, ấm áp tựa vạt nắng vàng trải nhẹ trên lối nhỏ trong thành cổ, quấn quít da thịt tôi.

Trương Gia Giai

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử