Annie Pietri

2 truyện

Trích : Đời con người ta, chuyện gì cũng có thể cố gắng đạt được, duy chỉ có tình cảm là không thể miễn cưỡng.

Annie Pietri

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử

Annie Pietri sinh ở Paris và sống trong vùng Paris. Sau khi do dự xem mình có nên trở thành bác sĩ hay không, bà đã nhận bằng chuyên viên chỉnh phát âm và về sống ở vùng Bourgogne, nơi bà trở thành người dẫn chương trình phát thanh! Trở lại Paris, bà hành nghề chuyên viên chỉnh phát âm tự do... Tại đây, sau khi cùng với bệnh nhân của mình đọc những cuốn sách dành cho thanh thiếu niên, bà đã nên duyên với văn chương. Năm 1995, bà lao hẳn vào nghiệp văn chương và phát hành những cuốn sách-trò chơi rất thành công, trong đó người đọc trở thành nhân vật chính. Cuốn Vườn cam trong điện Versailles, là thành công lớn đầu tiên của bà. Từ nhiều năm nay, độc giả của bà yêu cầu phần tiếp theo của nó: với Mùi hương sát nhân, họ đã thỏa lòng. Còn Annie Pietri thì đâu có chịu ngừng lại ở đó!