Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tác giả truyện online - Annie Pietri - gồm : 2 Truyện

Annie Pietri sinh ở Paris và sống trong vùng Paris. Sau khi do dự xem mình có nên trở thành bác sĩ hay không, bà đã nhận bằng chuyên viên chỉnh phát âm và về sống ở vùng Bourgogne, nơi bà trở thành người dẫn chương trình phát thanh! Trở lại Paris, bà hành nghề chuyên viên chỉnh phát âm tự do... Tại đây, sau khi cùng với bệnh nhân của mình đọc những cuốn sách dành cho thanh thiếu niên, bà đã nên duyên với văn chương. Năm 1995, bà lao hẳn vào nghiệp văn chương và phát hành những cuốn sách-trò chơi rất thành công, trong đó người đọc trở thành nhân vật chính. Cuốn Vườn cam trong điện Versailles, là thành công lớn đầu tiên của bà. Từ nhiều năm nay, độc giả của bà yêu cầu phần tiếp theo của nó: với Mùi hương sát nhân, họ đã thỏa lòng. Còn Annie Pietri thì đâu có chịu ngừng lại ở đó!

Vườn cam trong điện Versailles & Mùi hương sát nhân

Vườn cam trong điện Versailles & Mùi hương sát nhân
Đời con người ta, chuyện gì cũng có thể cố gắng đạ ...
42 chương

Vì trái tim nhà vua

Vì trái tim nhà vua
Phụ nữ không đòi hỏi đàn ông phải biết nấu ăn thay ...
19 chương