C.J. Roberts

2 truyện

Trích : Nếu Caleb muốn tiếp cận đủ gần để ra tay, hắn sẽ phải trở thành điều mà hắn căm ghét nhất, phải bắt cóc một cô gái xinh đẹp và huấn luyện cô trở thành thứ mà hắn đã từng làm, một nô lệ.

C.J. Roberts

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử

Đang cập nhật