Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tác giả truyện online - Cá Thích Leo Cây - gồm : 1 Truyện

Tác giả Cá Thích Leo Cây là tác giả truyện ngôn tình Trung Quốc.

Với cách viết truyện rất độc đáo, không thể nói là hay hơn Đường Thất Công Tử, hay Điện Tuyến, vì mỗi tác giả có một cách viết khác nhau, nhưng thật lòng là cũng không thể đoán được ý định của tác giả, không thể biết được bước tiếp theo tác giả sẽ làm gì, dĩ nhiên, đã đoán sai phần mở đầu thì làm sao đoán được đoạn kết đây. Bắt đầu, diễn biến và kết thúc – tất cả những điều đó đã xây dựng nên một mối chân tình trong một thời cuộc đầy biến động trong tác phẩm Chớ cười ta hồ vi

Chớ cười ta hồ vi

Chớ cười ta hồ vi
Tình yêu vốn mong manh như lá cỏ, nên ta suốt đời ...
84 chương