Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tác giả truyện online - Chiết Chỉ Mã Nghị - gồm : 2 Truyện

Chiết Chỉ Mã Nghị là tác giả ngôn tình Trung Quốc. Cô có bút danh là Kiến Gấp Giấy.

Em là đôi cánh của anh

Em là đôi cánh của anh
Yêu anh còn rất nhiều thứ đối với cô là xa xỉ, như ...
55 chương

Sự mềm mại dưới quân trang

Sự mềm mại dưới quân trang
Khi Hạ Sơ gặp gỡ Lương Mục Trạch. Khi em gái quân ...
62 chương