Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tác giả truyện online - Đào Đào Nhất Luân - gồm : 3 Truyện

Độc Nữ Pk Thầy Giáo Lưu Manh

Độc Nữ Pk Thầy Giáo Lưu Manh
Cổ Dĩ Tiêu…… Hắn liếc mắt nhìn tên chủ nhân bài th ...
42 chương

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu

Lễ Tình Nhân Đẫm Máu
“Trong tình yêu này không có sự ràng buộc của tiền ...
38 chương

Bất Thần

Bất Thần
“Aizz ~ Cả đám các ngươi chỉ biết ăn hiếp bà già n ...
10 chương