Giả Cổ Long

1 truyện

Một sự Từ Chối rõ ràng tốt hơn một sự Giả Dối

Giả Cổ Long

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử

Giả Cổ Long là tác giả chuyên về thể loại truyện kiếm hiệp. Các tác phẩm của Giả Cổ Long ở Việt Nam được dịch cũng có khá nhiều nhưng thông tin về tác giả này hầu như không có. Hiện tại thuquantruyen vẫn đang tìm kiếm để cập nhật thêm thông tin