Gia Lăng Công Tử

2 truyện

Trích : Trẻ không cố gắng, già sẽ bi thương, xuân miên bất giác hiểu, sớm nên có chí hướng. Nhưng nếu lý tưởng của ngươi không nhận được sự ủng hộ của mọi người thì ngươi phải chấp nhận sự thật tàn khốc kiên trì giấc mộng của mình?

Gia Lăng Công Tử

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử

Gia Lăng Công Tử