Giản Ám

2 truyện

Trích : Một năm đó, tôi 21 tuổi, cũng không chút do dự, gả cho anh. Bởi vì ánh mắt anh lúc nhìn thấy tôi, rất liều lĩnh. Thật giống như anh bị đuối nước, chỉ có tôi mới có thể cứu được anh vậy.

Giản Ám

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử