Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tác giả truyện online - Huyền Mặc - gồm : 4 Truyện

Trọn kiếp yêu

Trọn kiếp yêu
Hoá ra điều đau khổ nhất trong cuộc đời là cầu mà ...
22 chương

Vì em mà anh đến

Vì em mà anh đến
Nếu có thể… giúp em lấy lại cuốn nhật ký, em muốn ...
29 chương

Tình yêu cũ thức tỉnh

Tình yêu cũ thức tỉnh
Trong tình yêu, có ai mà không ngốc đến vô phương ...
28 chương

Đời Này Không Đổi Thay

Đời Này Không Đổi Thay
Anh vốn là kẻ ngông cuồng tự đại, khi còn nhỏ vì b ...
23 chương