Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tác giả truyện online - Jenna Petersen - gồm : 1 Truyện

Jenna Peterson (còn có bút danh khác là Jess Michaels) là nữ nhà văn chuyên viết tiểu thuyết lãng mạn lịch sử và tiểu thuyết lãng mạn gợi tình. Bắt đầu sự nghiệp viết lách từ năm 1999, đến nay bà đã có trên 40 tiểu thuyết được xuất bản rộng rãi trên thế giới. Những tiểu thuyết của bà rất ăn khách, đưa bà lên hàng những tác giả best seller của WaldenBooks và BookScan, đồng thời giúp bà dành một số giải thưởng văn chương có giá trị. Award Winning Author Jenna Petersen From London with love London ta và em Jenna Petersen (còn có bút danh khác là Jess Michaels) là nữ nhà văn chuyên viết tiểu thuyết lãng mạn lịch sử và tiểu thuyết lãng mạn lịch sử gợi tình. Bắt đầu sự nghiệp viết lách từ năm 1999, đến nay bà đã có 37 tiểu thuyết được xuất bản rộng rãi trên thế giới. Những tiểu thuyết của bà rất ăn khách, đưa bà lên hàng những tác giả best seller của WaldenBooks và BookScan, đồng thời giúp bà dành một vài giải thưởng văn chương danh giá…

London ta và em

London ta và em
Giờ thì nước mắt cô ứa ra, lăn xuống hai má mặc kệ ...
23 chương