Khúc Lưu Cảnh

1 truyện

Trích : Tuy rằng trong 30 ngày này, mỗi sáng sớm chỉ khi qua đường cô mới có thể nhìn thấy anh chàng cảnh sát giao thông đẹp trai kia, nhưng mỗi ngày “hẹn hò” ngắn ngủi cố định thế này lại làm cho cô chờ mong vô cùng.

Khúc Lưu Cảnh

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử