Lam Ngả Thảo

1 truyện

Trích : Lúc ban đầu nàng nảy sinh tình cảm với hắn, lại phát hiện hắn chẳng những phong lưu, còn rất hay quên, vì bảo vệ mạng nhỏ, nàng đành phải dùng cách tôn trọng nhưng tránh gần gũi để đối xử với hắn.

Lam Ngả Thảo

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử