Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tác giả truyện online - Lăng Thục Phân - gồm : 3 Truyện

Công chúa Bạch Tuyết

Công chúa Bạch Tuyết
Phong Khải Nhã gặp một giấc mơ có liên quan đến t ...
10 chương

Âm Đồng Học

Âm Đồng Học
Mẫu hệ của Âm đồng học là một gia tộc có lịch sử l ...
12 chương

Gia sư vô trách nhiệm

Gia sư vô trách nhiệm
Ai ngờ nghiệt duyên của hai người bọn họ ngày càng ...
18 chương