Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tác giả truyện online - Lavyrle Spencer - gồm : 5 Truyện

Tháng Mười Một Của Trái Tim - November of the Heart

Tháng Mười Một Của Trái Tim - November of the Heart
Khi ta mang trái tim dành trọn đến một người cũng ...
19 chương

Lẻ Loi

Lẻ Loi
Xa tận chân trời gần ngay trước mặt, người mà mình ...
31 chương

Hứa Yêu

Hứa Yêu
Có nhứng mối quan hệ bước tiếp thì đau mà rời bỏ t ...
9 chương

Đắm say

Đắm say
Anh đã yêu em từ khi em chưa tồn tại trên cõi đời ...
21 chương

Đắm Say

Đắm Say
“Anh đã yêu em từ khi em chưa tồn tại trên cõi đời ...
21 chương