Liễu Thiểu Bạch

1 truyện

Trích : Truyền thuyết Hỏa Hồ là một trong bốn thần thú trấn giữ bốn phương: Bạch Hổ, Chu Tước, Thương Long, Huyền Vũ; là động vật có kinh khí nhất, màu lông sáng đẹp, hoa mỹ cho nên cũng được gọi là Hỏa Hồ.

Liễu Thiểu Bạch

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử