Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tác giả truyện online - Mạc Bảo Phi - gồm : 4 Truyện

Tùy tiện phóng hỏa

Tùy tiện phóng hỏa
Kết thúc MV, dưới ánh chiều tà rực rỡ, cô gái tron ...
63 chương

Một đời một kiếp

Một đời một kiếp
Cả cuộc đời này của anh không thể hướng thiện, chỉ ...
48 chương

Vĩnh An điều

Vĩnh An điều
Lý Long Cơ hắn vẫn là không biết nặng nhẹ như vậ ...
83 chương

Mãi nhớ

Mãi nhớ
Các bạn có nhớ một câu nói trong Gossip Girl không ...
16 chương