Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tác giả truyện online - Mặc Bảo Phi Bảo - gồm : 4 Truyện

Trọn đời trọn kiếp

Trọn đời trọn kiếp
Trước mặt, chỉ có đôi mắt đen nhánh kia. Vì cô, an ...
48 chương

Rất nhớ, rất nhớ anh

Rất nhớ, rất nhớ anh
Cô hoàn toàn không tin có thể mời được anh nhưng t ...
54 chương

Đen Trắng

Đen Trắng
Ôn Hàn dừng bước. Cô nhìn người đàn ông trước mắt ...
50 chương

Cá Mực Hấp Mật Ong

Cá Mực Hấp Mật Ong
Lần đầu tiên cô chính thức giới thiệu mình là một ...
48 chương