Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tác giả truyện online - Minh Tinh - gồm : 5 Truyện

Hỉ Oa

Hỉ Oa
Cho dù tuân thủ theo quy luật tự nhiên, nhưng cũng ...
25 chương

Ương Ngạnh Thiên Tuế

Ương Ngạnh Thiên Tuế
Tình xưa vẫn còn, rốt cuộc hắn nên làm gì với nàng ...
21 chương

Hải Vương

Hải Vương
Vốn là muốn giữ lại nàng để trêu đùa một phen lại, ...
11 chương

Đổi một người vợ hiền

Đổi một người vợ hiền
Anh lúc nào cũng không có thời gian, chúng ta kết ...
14 chương

Động phòng hoa chúc trễ mười năm

Động phòng hoa chúc trễ mười năm
Nếu việc nhà và nguy cơ quốc gia khó khăn lưỡng to ...
11 chương