Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tác giả truyện online - Mộc Dật - gồm : 1 Truyện

Thông tin của Mộc Dật tại Việt Nam thực sự là không nhiều. Độc giả chỉ biết đến Mộc Dật qua một loạt tác phẩm được dịch tại Việt Nam.

Trong đó tiêu biểu là bộ truyện Nạp Thiếp Ký.

Về đề tài phá án cực kì đặc sắc.

Nạp Thiếp Ký I

Nạp Thiếp Ký I
Chờ đợi không đáng sợ đáng sợ nhất là không biết c ...
605 chương