Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tác giả truyện online - Mộc Phù Sinh - gồm : 3 Truyện

Lương ngôn tả ý

Lương ngôn tả ý
Trong hàng tỉ người, anh chỉ cười với cô, cũng chỉ ...
15 chương

Cũng chỉ là hạt bụi

Cũng chỉ là hạt bụi
Anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. “Gì cơ?" “Tôi hỏ ...
17 chương

Ký ức độc quyền

Ký ức độc quyền
Có hay không một người trong sinh mệnh của bạn, mỗ ...
13 chương