Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tác giả truyện online - Nhất Giang - gồm : 1 Truyện

Nói đến Nhất Giang là nói đến Nhà xuất bản Quảng Ngãi", sau này còn có thêm tên Nhị Giang.

Còn về thông tin thật ra Nhất Giang là dịch giả hay tác giả. Thì theo thông tin sưu tầm được Nhất Giang có lẽ là dịch giả (thật ra cũng không phải dịch giả, chỉ là cái tên cho có vậy thôi), chắc chắn không phải là tác giả.

Nói chung thông tin về tác giả, hay dịch giả này ở Việt Nam là rất ít và mù mờ.


Hàn Huyết Lệnh

Hàn Huyết Lệnh
Cứ sống, cứ tin… cho mỗi ngày nụ cười ta lại nở tr ...
65 chương