Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tác giả truyện online - Quất Hoa Tán Lý - gồm : 5 Truyện

Hoa Miêu Miêu - Tập 1

Hoa Miêu Miêu - Tập 1
Tình yêu đích thực sẽ đến khi ta có tình cảm chân ...
31 chương

Hoa Miêu Miêu - Tập 2

Hoa Miêu Miêu - Tập 2
Từ nay về sau, tôi chẳng còn mong ước gì cao sang ...
44 chương

Tướng quân ở trên ta ở dưới - Tập 1

Tướng quân ở trên ta ở dưới - Tập 1
Đời người cũng giống như một vở kịch, mỗi người ch ...
57 chương

Tướng quân ở trên ta ở dưới - Tập 2

Tướng quân ở trên ta ở dưới - Tập 2
Những thứ không nên nghĩ đến thì cũng không nên ng ...
58 chương

Yêu Vật

Yêu Vật
Trong lòng con người luôn tràn ngập đủ loại dục vọ ...
53 chương