Thập Tứ Khuyết

3 truyện

Trích : Yêu đơn phương là “tốt đẹp”. Nhưng “hai lòng cùng ưa” mới là “hạnh phúc”.Chỉ có tình yêu thực sự, mới là hạnh phúc.Hạnh phúc là khi bạn cô độc, có người đi bên bạn; khi bạn đau buồn, có người an ủi bạn; khi bạn bỏ đi, có người nhớ đến bạn;

Thập Tứ Khuyết

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử