Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tác giả truyện online - Thượng Quan Sở Sở - gồm : 2 Truyện

Tác giả ngôn tình Trung Quốc. Được biết ở Việt Nam qua "Than đen hoàng hậu"

Tàn bạo khốc nương tử

Tàn bạo khốc nương tử
Nếu nàng không muốn tái giá, ta sẽ xem nàng như mu ...
83 chương

Hoàng hậu bỏ trốn

Hoàng hậu bỏ trốn
Có lẽ trong mắt người khác, thích người đẹp không ...
125 chương