Thủy Dạ Lam

1 truyện

Trích : Ai ở nơi ngàn cánh buồm lướt qua khẽ ngâm thiên trường địa cửu. Ai ở nơi phồn hoa tan mất hứa hẹn đến trời cùng đất tận.

Thủy Dạ Lam

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử