Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây

4 truyện

Nếu mai là ngày tận thế sẽ: Cướp ngân hàng.

Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử

Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây

Biệt danh Tiểu Thụy, thuộc thế hệ 8x, chòm sao Xử Nữ.

Sở thích: ngủ, mã số, sờ mũi, ngồi ngẩn ngơ, màu lam, đen.

Câu muốn nói với các bạn độc giả:

Cảm ơn mọi người đã cổ vũ Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây!

Nếu mai là ngày tận thế sẽ: Cướp ngân hàng.