Tú Cẩm

1 truyện

Trích : “Tư tưởng con người luôn phức tạp như vậy, muốn có được, muốn nắm giữ nhưng lại sợ mất đi. Vạn vật trên thế gian này, vốn khó có thể vẹn toàn...”

Tú Cẩm

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử

Giới tính: Nữ Ngày sinh: 16/1/1983. Nơi sinh: Giang Tây