Văn Tình Giải Bội

1 truyện

Trích : Mỹ nhân cung tâm kế, loạn thế khuynh thành lệ, số mệnh xa xôi chẳng thể nào đoán định. Nếu có thể làm lại từ đầu, điều chàng muốn là giang sơn cẩm tú hay nắm tay người đẹp đi tới tận chân trời?

Văn Tình Giải Bội

Từ khóa

  •   Sturdy structure
  •   Sturdy structure

Tiểu sử