Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Bán tướng công

“Phụ thân, con đã nói không lập gia đình, người hãy đem hy vọng đặt trên người Vô Tuyết đi.” Kinh Vô ...

Bảo Vật Giang Hồ

Quả là vỏ quýt dày có móng tay nhọn… ...

Gồm 2 truyện

Từ khóa cho bạn