Viễn Tưởng

Hoàn đồng

Hoàn đồng

Vậy còn cô? Vì sao lần này không cự tuyệt anh? Là bởi vì vẻ mặt đau khổ của anh, hay bởi vì cô đã lỡ yêu anh? ...

Chọn kệ Viễn Tưởng số