fa-bars
Ảo Thế

Ảo Thế
Xuân nhật du, hạnh hoa xuy mãn đầu.Mạch thượng thuỳ gia niên thiếu? Túc phong lưu! Thiếp n ...
11 chương
Thương Nguyệt
Ân Cừu Ký

Ân Cừu Ký
Ai mong cầu càng ít, hạnh phúc của họ càng lớn; ai hi vọng càng ít, tự do của họ sẽ càng n ...
50 chương
Giả Cổ Long
Ảo Kiếm Linh Kỳ

Ảo Kiếm Linh Kỳ
Nước Chảy Hoa Trôi, Mấy Phen Ly Hợp Quán tuyệt mãn kinh hoa, uy phong chấn hải. ...
20 chương
Lương Vũ Sinh
Âu dương chính Lan

Âu dương chính Lan
Đời sống, Đời chết. Đời cười, Đời khóc. Đời thử và Đời bỏ cuộc. Nhưng Đời trông khác biệt ...
16 chương
Ưu Đàm Hoa
Âm Công

Âm Công
Người có niềm tin có thể đi qua bất kỳ phong ba bão táp nào. ...
40 chương
Cổ Long
Anh Hùng Vô Lệ

Anh Hùng Vô Lệ
Tha thứ cho kẻ thù dễ hơn tha thứ cho bạn hữu. ...
19 chương
Cổ Long
Gồm 6 truyện
    (var p = 1; p < page -1 ; p++)

Quảng Cáo

0908746000
 

Liên Hệ

0908746000
 

Quảng Cáo

0908746000